CANNED MOTOR BLOWER AERZEN VIỆT NAM

Chi tiết sản phẩm

Đại lý Aerzen Việt Nam - Aerzen Vietnam có thư ủy quyền chính hãng

GM 170 CM-N 

GM 170 CM-Y 

GM 250 CM-N 

GM 250 CM-Y

GM 340 CM-N 

GM 340 CM-Y 

GM 500 CM-N 

GM 500 CM-Y 

GM 700 CM-N 

GM 700 CM-Y 

GM 1000 CM-N 

GM 1000 CM-Y 

GM 1000 CM-C 

GM 1400 CM-N 

GM 1400 CM-C

GM 1400 CM-Y 

GM 1000 HM-Y 

GM 1400 HM-Y 

GM 2000 HM-Y 

GM 2000 HM-C

GM 2800 HM-Y 

GM 2800 HM-C

GM 4000 HM-Y 

GM 4000 HM-C

GM 5500 HM-Y 

GM 5500 HM-C

GM 7500 HM-Y 

GM 7500 HM-C

GM 8000 HM-Y 

GM 8000 HM-C

GM 9500 HM-Y 

GM 9500 HM-C


Tin cùng chuyên mục
Thông tin liên hệ
Copyright 2016 © SGN Industrial Equipment Co.,Ltd
Address : 1/2/4 D3 St,  Ward 25, Binh Thanh Dist, HCMC, Viet Nam
Telephone: +848.3511.7610    Fax: +848.3511.7611
Zalo/Facebook: 0903.114.887
Hotline: 0906.86.02.08
Showroom & Workshop: No 2, 2B St, Dong An IZ, Thuan AnTown, Binh Duong Province.
Email : sales@sgnequipment.com
Tax Code : 0310861168
Account : 105967959 Ngân hàng Á Châu (ACB) - PGD Bình Hòa

 © Copyright 2016 sgnequipment.com, all rights reserved.

www.webso.vn