Bơm định lượng Beta Prominent Việt Nam

Dải lưu lượng 0.74 – 32 l/h, 2 – 25 bar

Bơm Prominent Việt Nam
Bơm Prominent Vietnam
Đại lý Prominent Việt Nam - Prominent Vietnam

Chi tiết sản phẩm

Đại lý Prominent Việt Nam - Prominent Vietnam

Prominent BT4b1000PVT0000UA010000

Prominent BT4b1601NPT0000UA010000

Prominent ​BT4b1602PVT0000UA010000

Prominent ​BT4b1604PPT0000UA010000

Prominent ​BT4b0708NPT0000UA010000

Prominent ​BT4b0413TTT0000UA010000

Prominent ​BT4b0220SST0000UA010000

Prominent BT5b2504PVT0000UA010000

Prominent BT5b1008PVT0000UA010000

Prominent BT5b20713PPT0000UA010000

Prominent BT5b0420PVT0000UA010000

Prominent BT5b0232PPT0000UA010000

Prominent BT4b 1000 
Prominent BT4b 1601 
Prominent BT4b 1602 
Prominent BT4b 1604 
Prominent BT4b 0708 
Prominent BT4b 0413  
Prominent BT4b 0220  
Prominent BT5b 2504  
Prominent BT5b 1008 
Prominent BT5b 0713 
Prominent BT5b 0420 
Prominent BT5b 0232


Tin cùng chuyên mục
Thông tin liên hệ
Copyright 2016 © SGN Industrial Equipment Co.,Ltd
Address : 1/2/4 D3 St,  Ward 25, Binh Thanh Dist, HCMC, Viet Nam
Telephone: +848.3511.7610    Fax: +848.3511.7611
Zalo/Facebook: 0903.114.887
Hotline: 0906.86.02.08
Showroom & Workshop: No 2, 2B St, Dong An IZ, Thuan AnTown, Binh Duong Province.
Email : sales@sgnequipment.com
Tax Code : 0310861168
Account : 105967959 Ngân hàng Á Châu (ACB) - PGD Bình Hòa

 © Copyright 2016 sgnequipment.com, all rights reserved.

www.webso.vn