Bơm định lượng Gamma/X Prominent Việt Nam

Dải lưu lượng 2.3 – 45 l/h, 2 – 25 bar

Chi tiết sản phẩm

Prominent GMXa1602PVT20000UA00000EN

Prominent GMXa1602PPT20000UA00000EN

Prominent GMXa0708PPT20000UA00000EN

Prominent GMXa0245PVT20000UA00000EN

Prominent GMXa0715SST20000UA00000EN

Prominent GMXa0220NPT20000UA00000EN

Prominent GMXa 1602  
Prominent GMXa 1604  
Prominent GMXa 0708  
Prominent GMXa 0414  
Prominent GMXa 0220  
Prominent GMXa 2504  
Prominent GMXa 1009  
Prominent GMXa 0715  
Prominent GMXa 0424  
Prominent GMXa 0245


Tin cùng chuyên mục
Thông tin liên hệ
Copyright 2016 © SGN Industrial Equipment Co.,Ltd
Address : 1/2/4 D3 St,  Ward 25, Binh Thanh Dist, HCMC, Viet Nam
Telephone: +848.3511.7610    Fax: +848.3511.7611
Zalo/Facebook: 0903.114.887
Hotline: 0906.86.02.08
Showroom & Workshop: No 2, 2B St, Dong An IZ, Thuan AnTown, Binh Duong Province.
Email : sales@sgnequipment.com
Tax Code : 0310861168
Account : 105967959 Ngân hàng Á Châu (ACB) - PGD Bình Hòa

 © Copyright 2016 sgnequipment.com, all rights reserved.

www.webso.vn