Bơm định lượng Sigma/1 Prominent Việt Nam

Dải lưu lượng 17– 144l/h, 4 – 12 bar

Chi tiết sản phẩm

Bơm Prominent Việt Nam
Bơm Prominent Vietnam
Đại lý Prominent Việt Nam - Prominent Vietnam

Prominent  S1BAH12017PVT
Prominent S1BAH12017 SST
Prominent S1BAH12035 PVT
Prominent S1BAH12035 SST
Prominent S1BAH10050 PVT
Prominent S1BAH10050 SST
Prominent S1BAH10022 PVT
Prominent S1BAH10022 SST
Prominent S1BAH10044 PVT
Prominent S1BAH10044 SST
Prominent S1BAH07065 PVT
Prominent S1BAH07065 SST
Prominent S1BAH07042 PVT
Prominent S1BAH07042 SST
Prominent S1BAH04084 PVT
Prominent S1BAH04084 SST
Prominent S1BAH04120 PVT
Prominent S1BAH04120 SST

S1BaHM12017PVTS000M000

S1BaHM12017PVTS000S000

S1BaHM10050SSTS000M000

S1BaHM10044TTTS000M000

S1BaHM07042PVFS000M000

S1BaHM07042PVFS000S000

S1BaHM04120PVFS000M000

S1CbH12017PVTS000UA00000EN

S1CbH12035SSTS000UA00000EN

S1CbH10050PVTS000UA00000EN

S1CbH10022PVTS000UA00000EN

S1CbH10044SSTS000UA00000EN


Tin cùng chuyên mục
Thông tin liên hệ
Copyright 2016 © SGN Industrial Equipment Co.,Ltd
Address : 1/2/4 D3 St,  Ward 25, Binh Thanh Dist, HCMC, Viet Nam
Telephone: +848.3511.7610    Fax: +848.3511.7611
Zalo/Facebook: 0903.114.887
Hotline: 0906.86.02.08
Showroom & Workshop: No 2, 2B St, Dong An IZ, Thuan AnTown, Binh Duong Province.
Email : sales@sgnequipment.com
Tax Code : 0310861168
Account : 105967959 Ngân hàng Á Châu (ACB) - PGD Bình Hòa

 © Copyright 2016 sgnequipment.com, all rights reserved.

www.webso.vn