Bơm định lượng Sigma/3 Prominent Việt Nam

Lưu lượng: 17 – 144 l/h, 12 – 4 bar

Chi tiết sản phẩm

Đại lý cấp 2 Prominent Việt Nam - Prominent Vietnam  

S3BaH120145PVTS000S000

S3BaH120195SSTS000M000

S3BaH120270TTTS000S000

S3BaH120330SSTS000S000

S3BaH070410PVTS000S000

S3BaH070580PVTS000M000

S3BaH040830SSTS000S000

S3BaH041030TTTS000S000

S3CbH120145PVTS000UA00000EN

S3CbH120190PVTS000UA00000EN

S3CbH120270SSTS000UA00000EN

S3CbH070410SSFS000UA00000EN

S3CbH070580PVTS000UA00000EN

S3CbH040830PVFS000UA00000EN

 


Tin cùng chuyên mục
Thông tin liên hệ
Copyright 2016 © SGN Industrial Equipment Co.,Ltd
Address : 1/2/4 D3 St,  Ward 25, Binh Thanh Dist, HCMC, Viet Nam
Telephone: +848.3511.7610    Fax: +848.3511.7611
Zalo/Facebook: 0903.114.887
Hotline: 0906.86.02.08
Showroom & Workshop: No 2, 2B St, Dong An IZ, Thuan AnTown, Binh Duong Province.
Email : sales@sgnequipment.com
Tax Code : 0310861168
Account : 105967959 Ngân hàng Á Châu (ACB) - PGD Bình Hòa

 © Copyright 2016 sgnequipment.com, all rights reserved.

www.webso.vn