Máy thổi khí dạng con sò - Mapro Việt Nam

Đại lý Mapro Việt Nam - Mapro Vietnam có thư ủy quyền chính hãng 

CL 72/1, CL 60/1, CL 2R5, CL 2R42 

CL 20 HS, CL 1R2.5, CL 30 ZHS , CL 3.6/01

CL 4/01, CL 7/01, CL 1R3.5, CL 10/01

CL 40 HS , CL 15/01, CL 50 HS , CL 18/01

CL 1R5.5, CL 60 HS , CL 28/1, CL 22/01

CL 34/1, CL 40/1, CL 80-Z HS , CL 46/1

CL 60/1, CL 72/1, CL 1R9, CL 84/1

CL 98/1, TBT/M , CL 4/21, CL 7/21

CL 220 HS , CL 10/21, CL 12/21, CL 420 HS 

CL 14/21, CL 17/21, CL 520 HS , CL 20/21

CL 23/21, CL 720 HS , CL 30/21, CL 36/21

CL 42/21, CL 2R8, CL 49/21, CL 2R9

 

 

 

Chi tiết sản phẩm


Tin cùng chuyên mục
Thông tin liên hệ
Copyright 2016 © SGN Industrial Equipment Co.,Ltd
Address : 1/2/4 D3 St,  Ward 25, Binh Thanh Dist, HCMC, Viet Nam
Telephone: +848.3511.7610    Fax: +848.3511.7611
Zalo/Facebook: 0903.114.887
Hotline: 0906.86.02.08
Showroom & Workshop: No 2, 2B St, Dong An IZ, Thuan AnTown, Binh Duong Province.
Email : sales@sgnequipment.com
Tax Code : 0310861168
Account : 105967959 Ngân hàng Á Châu (ACB) - PGD Bình Hòa

 © Copyright 2016 sgnequipment.com, all rights reserved.

www.webso.vn